Knihy vydavateľstva: Wolters Kluwer

 

Triediť podľa

Filtrovať:   Počet položiek: 1230
 


Akcia Platí  do vypredania zásob 
Wolters Kluwer | 09/2015

Kniha Jak úspěšně řídit mateřskou školu se věnuje hlavním zásadám řízení a vedení mateřské školy a dalším důležitým aspektům, které přispívají ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání. Snahou autorů bylo umožnit...viac info
Naša cena:18,98 €
(zľava5%, ušetríte1,00 €)
Na sklade u dodávateľa (17 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
UKÁŽKOVÉ KAPITOLY
Wolters Kluwer | 09/2015
Publikácia je zameraná tak na hmotnoprávnu úpravu ochrany životného prostredia, ako aj na matériu procesnoprávnych rozhodnutí, ktorých právny základ vychádza z medzinárodného práva, resp. z práva únijného. Pod pojem životné prostredie zostavovateľ...viac info
Naša cena:20,83 €
(zľava15%, ušetríte3,67 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do10prac. dní


 
Renáta Hornická a kolektív
Wolters Kluwer | 09/2015
Cieľom publikácie je umožniť čitateľovi prostredníctvom riešenia príkladov na zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky pochopiť logiku jednotlivých postupov konsolidácie a osvojiť si potrebné zručnosti pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej...viac info
Naša cena:6,04 €
(zľava15%, ušetríte1,06 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


 
Wolters Kluwer | 09/2015
Korupcia predstavuje jeden z veľmi závažných a nebezpečných problémov súčasnej spoločnosti. Už pomerne dávno ju nemožno obmedzovať výhradne na oblasť verejnú, keďže korupcia ako taká stihla preniknúť už do všetkých oblastí, do všetkých sfér súčasnej...viac info
Naša cena:18,36 €
(zľava15%, ušetríte3,24 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


Akcia Platí  do vypredania zásob 
Wolters Kluwer | 09/2015

Cílem monografie je představit v teoretické a praktické rovině mediaci a probaci a možnosti jejich aktuálního využití v různých společenských oblastech (rodina, obchod, pracovní právo, školství, zdravotnictví, výkon...viac info
Naša cena:14,52 €
(zľava5%, ušetríte0,76 €)
Na sklade u dodávateľa (10 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
UKÁŽKOVÉ KAPITOLY
Helena Majdúchová a kolektív
Wolters Kluwer | 09/2015
Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika nákladov, ľudských zdrojov, odpisovania majetku, podnikových činností a pod.),...viac info
Naša cena:10,11 €
(zľava15%, ušetríte1,79 €)
Na sklade u dodávateľa (2 ks)

Expedujeme do10prac. dní

Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní

Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky

 
Wolters Kluwer | 09/2015
V dnešnej postmodernej dobe rastie význam informačných technológií a je šanca, že získané informácie môžu predísť zničeniu hodnôt významných pre vývoj ľudstva. Informačná moc sa stáva aj zbraňou, dokonca účinnejšou ako zbrane konvenčné. Záleží preto...viac info
Naša cena:20,83 €
(zľava15%, ušetríte3,67 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


 
Wolters Kluwer | 09/2015
Praktikum z teórie práva predstavuje učebnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt a tiež iných odborov, v rámci ktorých sa vyučuje teória práva. Cieľom publikácie je pomôcť študentom lepšie si predstaviť teoretické koncepty a ich prepojenie s praxou....viac info
Naša cena:5,61 €
(zľava15%, ušetríte0,99 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do10prac. dní

Průvodce daňovým řádem   CZ

s příklady, vzory a judikáty.

Akcia Platí  do vypredania zásob 
Wolters Kluwer | 09/2015
Publikace je komplexním průvodcem daňovým řízením, zejména komunikací mezi daňovým subjektem a správcem. Určena je též pro tzv. třetí osoby, jako jsou svědci, znalci či ručitelé. Obsahuje návody, jak postupovat v konkrétních situacích, včetně vzorových...viac info
Naša cena:24,51 €
(zľava5%, ušetríte1,29 €)
Na sklade u dodávateľa (4 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
UKÁŽKOVÉ KAPITOLY
Wolters Kluwer | 09/2015
Publikácia „Slobodný prístup k informáciám v samospráve“ s podtitulom „Povinnosti miest a obcí“ vznikla ako priama reakcia jej autora na rôznorodý výklad a prístupy k využívaniu zákona o slobode informácií v praxi, pričom reflektuje jeho dlhoročné...viac info
Naša cena:11,48 €
(zľava15%, ušetríte2,02 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


 
Anna Šlosárová a kolektív
Wolters Kluwer | 09/2015
Prečítaním učebného textu získajú čitatelia teoretické poznatky, ktoré si overia, upevnia a rozšíria pomocou riešenia praktických príkladov nachádzajúcich sa v tomto praktiku. Praktikum vychádza z najnovších teoretických poznatkov účtovníctva, z...viac info
Naša cena:11,56 €
(zľava15%, ušetríte2,04 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


Akcia Platí  do vypredania zásob 
Wolters Kluwer | 09/2015
Komentář k zákonu o soudních poplatcích přináší výklad právní úpravy soudních poplatků, přičemž na jednotlivé otázky a problémy nahlíží jak perspektivou soudu, tak z pohledu účastníků řízení a jejich advokátů. Poskytuje návod pro široké spektrum...viac info
Naša cena:17,64 €
(zľava5%, ušetríte0,93 €)
Na sklade u dodávateľa (5 ks)

Expedujeme do13prac. dní

Zákon o zvláštních řízeních soudních   CZ

Zákon o veřejných rejstřících, Praktický komentář

Akcia Platí  do vypredania zásob 
Wolters Kluwer | 09/2015
Nakladatelství Wolters Kluwer vydává první svazek třídílného souboru civilních procesních předpisů, nazvaný Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. Kromě v titulu uvedeného zákona obsahuje publikace i podstatnou část...viac info
Naša cena:62,46 €
(zľava5%, ušetríte3,29 €)
Na sklade u dodávateľa (10 ks)

Expedujeme do13prac. dní


Akcia Platí  do vypredania zásob 
Wolters Kluwer | 09/2015

Mezi knížkami o lidech ve škole dosud publikace o zástupcích ředitele citelně chybí. A přitom je to zástupce ředitele, na kterém často spočívá chod školy, jeho tíha a každodenní ovlivňování. Zástupce stojí v pozadí...viac info
Naša cena:11,16 €
(zľava5%, ušetríte0,59 €)
Na sklade u dodávateľa (12 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Wolters Kluwer | 09/2015
Hospodárska kríza priniesla podmienky, ktoré nútia firmy k nepretržitému hľadaniu ciest a metód na skvalitnenie a zefektívnenie ich činností, ktoré im zabezpečia dostatočný zisk. Jednou z rozhodujúcich skutočností prežitia a prosperity firmy je práve...viac info
Naša cena:6,72 €
(zľava15%, ušetríte1,18 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


Triediť podľa

 


Vyberte si
Časopisy

Nákupný košík

statistics NetDirect