Knihy vydavateľstva: Wolters Kluwer

 

Triediť podľa

Filtrovať:   Počet položiek: 1230
 


Akcia Platí  do vypredania zásob 
Wolters Kluwer | 11/2015

Prakticky zaměřená publikace z nové ediční řady Právo prakticky, která vyčerpávajícím způsobem přibližuje čtenáři proces uzavírání smlouvy od předsmluvní fáze do okamžiku jejího podpisu.
Kniha je praktickým...viac info
Naša cena:22,28 €
(zľava5%, ušetríte1,17 €)
Na sklade u dodávateľa (13 ks)

Expedujeme do13prac. dní


Novinka  
UKÁŽKOVÉ KAPITOLY
Wolters Kluwer | 11/2015
Ďalšie, v poradí piate aktualizované vydanie publikácie má pomôcť študentom úspešne zvládnuť praktickú časť maturitnej skúšky na školách ekonomického zamerania, ktorej hlavnou súčasťou je účtovníctvo.
Publikácia obsahuje spolu 15 súvislých...viac info
Naša cena:8,07 €
(zľava15%, ušetríte1,43 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do10prac. dní


Akcia Platí  do vypredania zásob 
Wolters Kluwer | 11/2015

Publikace se zabývá správou a vymáháním pohledávek od okamžiku jejich vzniku až do doby jejich vymožení a je určena zejména statutárním orgánům, podnikovým právníkům, finančním ředitelům a vůbec osobám odpovědným za...viac info
Naša cena:8,04 €
(zľava5%, ušetríte0,42 €)
Na sklade u dodávateľa (7 ks)

Expedujeme do13prac. dní


Akcia Platí  do vypredania zásob 

Odborný průvodce pro aplikaci zákona o ochraně průmyslových vzorů.

Komentář:


seznamuje s komplexní právní úpravou problematiky...viac info
Naša cena:27,68 €
(zľava5%, ušetríte1,46 €)
Na sklade u dodávateľa (13 ks)

Expedujeme do13prac. dní


Novinka  
Wolters Kluwer | 11/2015
Ústrednou témou predkladanej učebnice „Živnostenské podnikanie“ je podnikanie ako činnosť založená na dobrovoľnom a slobodnom rozhodovaní, pričom rieši otázky, či začať, resp. kedy skončiť podnikať, či podnikať sám alebo s inými osobami, kedy začať...viac info
Naša cena:10,63 €
(zľava15%, ušetríte1,87 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do10prac. dní


Novinka  
UKÁŽKOVÉ KAPITOLY
Wolters Kluwer | 10/2015
Agentúrne zamestnávanie ako globálny fenomén trhu práce sa udomácnilo aj na Slovensku. Prax však poukazuje na mnohé problémy, s ktorými sa agentúry dočasného zamestnávania a užívatelia stretávajú. Ucelený pohľad na túto oblasť v právnom poriadku SR...viac info
Naša cena:27,63 €
(zľava15%, ušetríte4,87 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do10prac. dní


Novinka  
UKÁŽKOVÉ KAPITOLY
Wolters Kluwer | 10/2015
Autori sa v predloženej publikácii venujú jednotlivým medzinárodným audítorským štandardom, ktoré sú organickou súčasťou metodiky auditu. Vychádzajú pritom z ich oficiálneho prekladu, ktorý zabezpečila Slovenská komora audítorov. Publikácia je rozdelená...viac info
Naša cena:8,97 €
(zľava15%, ušetríte1,58 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do10prac. dní


Novinka  
Wolters Kluwer | 10/2015
V súvislosti so spoločenskými zmenami po roku 1989, získaním plnej medzinárodnej suverenity pre Slovenskú republiku v roku 1993, vstupom do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie v roku 2004 a vôbec celým procesom globalizácie sa zintenzívnili...viac info
Naša cena:16,92 €
(zľava15%, ušetríte2,98 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


Novinka  
UKÁŽKOVÉ KAPITOLY
Daria Rozborilová a kolektív
Wolters Kluwer | 10/2015
Praktikum Ekonómia I. a II. je koncipované tak, aby študenti, ktorí s ním budú pracovať, mali možnosť postupne sa oboznamovať s problematikou, vnímať súvislosti a dokázať aj interpretovať nové poznatky, formulovať vlastné zadania a vyvodiť z nich...viac info
Naša cena:12,49 €
(zľava15%, ušetríte2,21 €)
Expedujeme do10prac. dní

Akcia Platí  do vypredania zásob 
Wolters Kluwer | 10/2015

Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek řady přehledů judikatury obsahující rozhodnutí, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb....viac info
Naša cena:30,81 €
(zľava5%, ušetríte1,62 €)
Na sklade u dodávateľa (2 ks)

Expedujeme do13prac. dní


Novinka  
Wolters Kluwer | 10/2015
I. Exekučné tituly a začatie exekučného konania
Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje prvú ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach exekučného konania, ale aj v statusových veciach súdnych exekútorov. Zbierka...viac info
Naša cena:17,85 €
(zľava15%, ušetríte3,15 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do10prac. dní


Novinka  
Wolters Kluwer | 10/2015
II. Vykonávanie exekúcie a spôsoby jej vykonania
Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje druhú ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach exekučného konania, ale aj v statusových veciach súdnych exekútorov. Zbierka...viac info
Naša cena:20,40 €
(zľava15%, ušetríte3,60 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do10prac. dní


Novinka  
Wolters Kluwer | 10/2015
III. Žaloby súvisiace s exekučným konaním, trovy exekúcie, statusové veci súdnych exekútorov a ich zodpovednosť
Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje tretiu ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach...viac info
Naša cena:14,36 €
(zľava15%, ušetríte2,54 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do10prac. dní


Novinka  
Wolters Kluwer | 10/2015
Uloženie trestu, ochranných opatrení, ich výkon a dosiahnutie jednotlivých aspektov účelu trestu aj ochranných opatrení je to, čo je konečným cieľom a zmyslom trestného konania. V rámci neho je možné vidieť komplex rôznych procesných úkonov rôznych...viac info
Naša cena:12,04 €
(zľava15%, ušetríte2,12 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do10prac. dní


Novinka  
UKÁŽKOVÉ KAPITOLY
Wolters Kluwer | 10/2015
Obsahom vysokoškolskej učebnice sú marketingovo-manažérske prístupy, ktoré sú predpokladom úspešného postavenia podniku na trhu a dosiahnutia pozície vrcholového manažmentu. Marketingové prostredie trhu možno v súčasnosti považovať za veľmi náročné,...viac info
Naša cena:8,92 €
(zľava15%, ušetríte1,57 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do10prac. dní


Triediť podľa

 


Vyberte si
Časopisy

Nákupný košík

statistics NetDirect