Knihy vydavateľstva: Wolters Kluwer

 

Triediť podľa

Filtrovať:   Počet položiek: 1230
 


Pripravované  
UKÁŽKOVÉ KAPITOLY
Wolters Kluwer | 12/2015
V Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyšiel pod číslom 160/2015 Z. z. zákon z 21. mája 2015 Civilný sporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2016, pričom zrušuje k tomuto dňu Občiansky súdny poriadok, ktorý viac ako polstoročie upravoval...viac info
Naša cena:56,10 €
(zľava15%, ušetríte9,90 €)
Expedujeme do10prac. dní

Akcia Platí  do vypredania zásob 
Wolters Kluwer | 12/2015

5., aktualizované vydání úspěšného komentáře k zákoníku práce od renomovaného autorského kolektivu reaguje na změny, které přináší novela zákona č. 205/2015 Sb., upravující zejména problematiku odškodňování pracovních...viac info
Naša cena:71,21 €
(zľava5%, ušetríte3,75 €)
Na sklade u dodávateľa (14 ks)

Expedujeme do13prac. dní


Akcia Platí  do vypredania zásob 

Monografie je koncipována jako učebnice zejména pro studenty Policejní akademie České republiky v Praze, ale i dalších vysokých škol, v jejichž studijních programech je vyučována bezpečnostní problematika. Poslouží...viac info
Naša cena:13,18 €
(zľava5%, ušetríte0,69 €)
Na sklade u dodávateľa (7 ks)

Expedujeme do13prac. dní


Novinka  
UKÁŽKOVÉ KAPITOLY
Wolters Kluwer | 11/2015
Učebnica sa venuje najdôležitejším mikroekonomickým súvislostiam, makroekonomickým problémom a podstatným otázkam medzinárodných ekonomických vzťahov. V súčasnosti sa vývoj ekonomík prudko dynamizuje a podmieňuje aj vývoj vo svetovom hospodárstve....viac info
Naša cena:14,45 €
(zľava15%, ušetríte2,55 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


Novinka  
UKÁŽKOVÉ KAPITOLY
Wolters Kluwer | 11/2015
Neziskové organizácie zastrešujú najrôznejšie činnosti – od tzv. voľnočasových aktivít (kultúra, šport, výchova detí a mládeže a pod.) až po verejnoprospešnú (aktivity v regióne a komunite, ochrana prírody) a charitatívnu činnosť (pomoc znevýhodneným...viac info
Naša cena:8,07 €
(zľava15%, ušetríte1,43 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do10prac. dní


Novinka  
UKÁŽKOVÉ KAPITOLY
Wolters Kluwer | 11/2015
Posledná finančná a ekonomická kríza zdôraznila význam a dôležitosť etiky v podnikaní v celosvetovom kontexte. Základným cieľom autorského kolektívu bolo zistiť, ktoré kultúrne a etické faktory vplývajú na manažérske rozhodovanie v oblasti hodnotovo...viac info
Naša cena:9,27 €
(zľava15%, ušetríte1,63 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


Novinka  
UKÁŽKOVÉ KAPITOLY
Rudolf Sivák a kolektív
Wolters Kluwer | 11/2015
Cieľom kolektívu renomovaných autorov – vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave – bolo zostaviť komplexnú učebnicu, ktorá umožní študentom pochopiť podstatu financií, ich význam, formy a...viac info
Naša cena:18,70 €
(zľava15%, ušetríte3,30 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do10prac. dní


Novinka  
UKÁŽKOVÉ KAPITOLY
Wolters Kluwer | 11/2015
Ambíciou predkladanej publikácie je ponúknuť ucelený pohľad na problematiku finančného sprostredkovania na slovenskom poistnom trhu. Hlavným motívom je tzv. štvorpilierový pohľad na problematiku sprostredkovania poistenia, a to: identifikácia,...viac info
Naša cena:8,07 €
(zľava15%, ušetríte1,43 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


Novinka  
Wolters Kluwer | 11/2015
Ďalší výber judikatúry z obľúbenej edície vydavateľstva Wolters Kluwer sa venuje problematike nemajetkovej (imateriálnej, morálnej) ujmy, ktorý patrí k novším právnym pojmom a v súčasnosti ho upravujú desiatky zákonov.
Náprava nemajetkovej...viac info
Naša cena:18,70 €
(zľava15%, ušetríte3,30 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do10prac. dní

Kontakt s dětmi po rozvodu   CZ

Jak nepřijít o dítě

Akcia Platí  do vypredania zásob 

Máte někdy pocit, že v Ústavě České republiky existuje „tajný paragraf“ nazvaný „Děti patří matce“, určený pouze ženám? Pokud jste matkou, napadá vás, že si otec vašich potomků nezaslouží tak báječné děti, jaké jste mu...viac info
Naša cena:12,50 €
(zľava5%, ušetríte0,66 €)
Na sklade u dodávateľa (10 ks)

Expedujeme do13prac. dní

Wolters Kluwer | 11/2015

Problematika vztahu mezinárodních dohod o ochraně investic a práva Evropské unie v posledních letech přitáhla značnou pozornost akademiků i praktiků a postupně se dostává i do povědomí širší veřejnosti. Aktuálnost...viac info
Naša cena:44,20 €
(zľava5%, ušetríte2,33 €)
Na sklade u dodávateľa (7 ks)

Expedujeme do13prac. dní


Akcia Platí  do vypredania zásob 
Wolters Kluwer | 11/2015

Publikace z ediční řady Meritum poskytuje odpovědi na řadu otázek z obchodního práva vyskytujících se v každodenní praxi. Kniha je rozdělena do tří částí, v nichž se detailně věnuje problematice obchodních korporací a...viac info
Naša cena:42,86 €
(zľava5%, ušetríte2,26 €)
Na sklade u dodávateľa (19 ks)

Expedujeme do13prac. dní


Novinka  
UKÁŽKOVÉ KAPITOLY
Wolters Kluwer | 11/2015
Monografia sa zaoberá oceňovaním z hľadiska teórie účtovníctva, právnej úpravy účtovníctva v Slovenskej republike, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS) a amerických všeobecne...viac info
Naša cena:10,11 €
(zľava15%, ušetríte1,79 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


Novinka  
UKÁŽKOVÉ KAPITOLY
Wolters Kluwer | 11/2015
Publikácia „Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty“ reaguje na početné oslobodenia od DPH v slovenskom systéme dane z pridanej hodnoty. Cieľom publikácie je poskytnúť čitateľovi komplexný pohľad na uvedenú problematiku. Ing. Dušan Dobšovič, autor...viac info
Naša cena:8,24 €
(zľava15%, ušetríte1,46 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do10prac. dní


Novinka  
UKÁŽKOVÉ KAPITOLY
Jozef Papula a kolektív
Wolters Kluwer | 11/2015
Hlavným cieľom monografie je prijateľným, ale najmä inšpiratívnym spôsobom preniknúť do podstaty podnikania, odhaliť základné faktory, ktoré podnikanie ovplyvňujú, a naznačiť cesty, ako možno podnikanie zdokonaľovať a naplno rozvinúť jeho schopnosti,...viac info
Naša cena:13,69 €
(zľava15%, ušetríte2,41 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do10prac. dní


Triediť podľa

 


Vyberte si
Časopisy


statistics NetDirect