Knihy vydavateľstva: VEDA

 

Triediť podľa

Filtrovať:   Počet položiek: 43
 


Akcia Platí do vypredania zásob 
VEDA | 12/2013
PRAVIDLÁ SLOVENSKÉHO PRAVOPISU sú základnou pravopisnou príručkou každodennej potreby, objasňujúcou pravopisnú sústavu spisovnej slovenčiny. Uvádzajú sa v nej všetky pravopisné pravidlá, podľa ktorých sa má postupovať pri tvorbe písaných jazykových...viac info
Naša cena:8,46 €
(zľava5%, ušetríte0,45 €)
Na sklade u dodávateľa (10 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
VEDA | 04/2012
Vedecká monografia podáva stručné a komplexné spracovanie problematiky volebnej geografie Slovenska. Dôraz kladie na priestorový kontext volebného správania, ale zohľadňuje aj politologické a sociologické aspekty výsledkov parlamentných volieb v rokoch...viac info
Naša cena:9,50 €
(zľava5%, ušetríte0,50 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
VEDA | 04/2011
V druhom zväzku (H –L) Slovníka súčasného slovenského jazyka nájde používatel’ na 1 088 stranách informácie o 25 418 heslových slovách: výklad významu, gramatickú charakteristiku, normatívne a štylistické hodnotenie, synonymá a antonymá, príklady...viac info
Naša cena:27,73 €
(zľava5%, ušetríte1,46 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

Fašizmus, národný socializmus a komunizmus

K ideovým zdrojom, praxi a možným rizikám návratu totalitarizmu

Akcia Platí do vypredania zásob 
VEDA | 12/2010
Problematika komparácie totalitných teórií a ich praktického uplatňovania je ešte stále zaťažená rôznymi ideologickými skresleniami a spormi. Napriek rozsiahlemu zdroju informácií je jej spracovanie veľmi náročné a aby mohlo byť čo najobjektívnejšie,...viac info
Naša cena:9,45 €
(zľava5%, ušetríte0,50 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

Akcia Platí do vypredania zásob 
VEDA | 12/2010
Jednotlivé príspevky publikácie Horizonty rozvoja slovenskej spoločnosti sa zaoberajú kľúčovými otázkami ekonomického rastu za súčasného zvyšovania zamestnanosti v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. Je to extrémne komplikovaná úloha.
Trend,...viac info
Naša cena:8,55 €
(zľava5%, ušetríte0,45 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

Akcia Platí do vypredania zásob 
VEDA | 12/2010
Kolektívne dielo Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny vzniklo ako reakcia na Koncepciu morfológie súčasnej spisovnej slovenčny (Dolník, 2005), v ktorej sa anticipovala morfológia súčasného spisovného jazyka založená na explanačno-deskriptívnom...viac info
Naša cena:10,93 €
(zľava5%, ušetríte0,57 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

Akcia Platí do vypredania zásob 
VEDA | 12/2010
Významný príspevok z oblasti interpretačného výskumu slovenskej a inonárodnej lyriky, jej recepcie, prekladu a kritiky prináša kniha Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu. Autor Ján Zambor vychádza z viacerých myšlienkových teoretických a interpretačných...viac info
Naša cena:10,93 €
(zľava5%, ušetríte0,57 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

Platí do vypredania zásob 
VEDA | 2010
Encyclopaedia Beliana je dvanásťzväzková všeobecná slovenská encyklopédia, ktorá obsahuje poznatky zo všetkých odborov ľudskej činnosti. Ponúka vyše 7 000 hesiel, stovky farebných a čiernobielych
fotografií a obrázkov, mapy a tabuľky. Publikácia nesie...viac info
Naša cena:63,86 €
(zľava5%, ušetríte3,36 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

Platí do vypredania zásob 
VEDA | 2010
Kolektívna monografia navracia tému Marxových koncepcií prostredníctvom štúdií desiatich
autorov – slovenských a českých politológov, filozofov, ekonómov. Po dvadsiatich
rokoch mlčania o Marxovi sa tu prezentuje a hodnotí jeho odkaz a z neho...viac info
Naša cena:9,50 €
(zľava5%, ušetríte0,50 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

Akcia Platí do vypredania zásob 
VEDA | 2010
Autor v krátkom syntetickom prehľade podáva zhustený sústavný výklad o vývine spisovnej
slovenčiny, pričom opis jazykovej situácie opiera o spoločensko-politické a kultúrne
podmienky vývinu slovenského národa v jednotlivých etapách vývinu. Publiká...viac info
Naša cena:4,75 €
(zľava5%, ušetríte0,25 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do13prac. dní

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2010

Statistical Yearbook of the Slovak Republic

 
VEDA | 2010
Štatistická ročenka Slovenskej republiky každoročne poskytuje súhrnný prehľad demografického, sociálneho a ekonomického vývoja našej spoločnosti....viac info
Naša cena:57,00 €
(zľava5%, ušetríte3,00 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
VEDA | 08/2009
Priestor, do kterého sa čiastkovými sondami pokúša preniknúť táto kniha, je súčasnost slovensko-českých a česko-slovenských jazykových vzťahov. Ako súčasnosť v tomto pohlade vystupuje obdobie od rozdelenia spoločného štátu v r.1993. Zánik...viac info
Naša cena:6,93 €
(zľava5%, ušetríte0,37 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

Akcia Platí do vypredania zásob 
VEDA | 01/2009
Publikácia predstavuje nielen život svätej Alžbety prostredníctvom stredovekých obrazových legiend, ale i rôzne aspekty života obrazov v stredovekej kultúre....viac info
Naša cena:14,25 €
(zľava5%, ušetríte0,75 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do13prac. dní


Akcia Platí do vypredania zásob 
VEDA | 2009
Štefan Markuš ako slovenský veľvyslanec v Maďarsku spoznával súčasné Maďarsko aj jeho dejiny, ktoré sú veľmi úzko popretkávané so slovenskou históriou. Maďari a Slováci mali až do roku 1918 spoločné štátne dejiny. Slovenský veľvyslanec zistil, že...viac info
Naša cena:11,04 €
(zľava5%, ušetríte0,58 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

Akcia Platí do vypredania zásob 
VEDA | 2009
Učebnice o smeroch psychologického myslenia najčastejšie končia kapitolou o humanistickej psychológii, prípadne o kognitívnej psychológii. Oba tieto psychologické systémy sú "staré" už niekoľko desaťročí. Preto sa vytvára dojem, že v súčasnosti sa v...viac info
Naša cena:10,45 €
(zľava5%, ušetríte0,55 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

Triediť podľa

 


Vyberte si
Časopisy


statistics NetDirect