Knihy vydavateľstva: Sprint vfra

 

Triediť podľa

Filtrovať:   Počet položiek: 16
 


 
Sprint vfra | 2007
Naša cena:11,00 €
(zľava5%, ušetríte0,58 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Sprint vfra | 2008
Ekonomický rozvoj a ekonomický rasl sú nevyhnutnými atribútmi pre rozvíjanie národného hospodárstva, pre napredovanie krajiny a spoločnosti. Sú tiež rozhodujúcou podmienkou pre zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov. Preto sa írn nielen z teoretickej...viac info
Naša cena:12,14 €
(zľava5%, ušetríte0,64 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Sprint vfra | 2008
Dynamika ekonomického vývoja Slovenska sa prejavuje i záujmom o publikáciu pojednávajúcu o obsahu a metódach finančno-ekonomickej analýzy podniku. I piate vydanie sa rozobralo a to, spolu s inými zmenami vedie autorov k vydaniu...viac info
Naša cena:13,05 €
(zľava5%, ušetríte0,69 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Sprint vfra | 2008
Naša cena:11,98 €
(zľava5%, ušetríte0,63 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Sprint vfra | 2007
Hypotekárne bankovníctvo a finančné nástroje na podporu bytovej výstavby majú nezastupiteľné miesto vo finančných systémoch ekonomicky vyspelých krajín. Ich úlohou je zabezpečiť financovanie nehnuteľností, rozličných investícií, najmä tých spojených s...viac info
Naša cena:11,00 €
(zľava5%, ušetríte0,58 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Sprint vfra | 2008
Publikácia je určená predovšetkým študentom vysokých škôl. Jej cieľom je poskytnúť ucelený a komplexný prehľad o rozvoji a súvislostiach informačných a komunikačných technológii, informačných a komunikačných systémov.V dobe nástupu - prechodu vyspelých...viac info
Naša cena:14,35 €
(zľava5%, ušetríte0,75 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Sprint vfra | 2008
Publikácia si kladie za cieľ analyzovať špecifickú oblasť vnútorného auditu, ktorý aj v podmienkach organizácií SR, ktoré sa transformovali na trhovú ekonomiku, má nezastupiteľné miesto. V podnikaní má činnosť vnútorného auditu v podnikateľskom...viac info
Naša cena:10,78 €
(zľava5%, ušetríte0,57 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Sprint vfra | 2009
Naša cena:12,58 €
(zľava5%, ušetríte0,66 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Sprint vfra | 2007
Naša cena:12,58 €
(zľava5%, ušetríte0,66 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Kolektív autorov
Sprint vfra | 2003
Prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, CSc. patrí medzi dlhoročných pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dve desaťročia pracuje na Obchodnej fakulte EU v Bratislave v oblasti tovaroznalectva, produktovej politiky,...viac info
Naša cena:12,73 €
(zľava5%, ušetríte0,67 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Sprint vfra | 2002
Predstavy o dokonalosti konkurencie, príčinách jej zlyhaní ako i o možnostiach ich revidovania prostredníctvom zámernej politiky hospodárskej súťaže konzistentnej s celkovým hospodársko - politickým rámcom, sa v priebehu posledných dvoch storočí...viac info
Naša cena:6,50 €
(zľava5%, ušetríte0,34 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Sprint vfra | 2009
Publikácia obsahuje:Úvod do základov ekonomickej psychológie Predmet psychológieMetódy psychológie a ich použitie v ekonomickej praxiPsychológia osobnosti a osobnosť manažéraSociálna psychológia a jej význam pre podnikateľskú a podnikovú praxPsychológia...viac info
Naša cena:13,11 €
(zľava5%, ušetríte0,69 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Sprint vfra | 2008
Táto publikácia je určená ako monografia študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave, pracovníkom výskumných ústavov a inštitúcií, ktorí majú záujem zvyšovať si svoju kvalifikáciu....viac info
Naša cena:17,97 €
(zľava5%, ušetríte0,95 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Sprint vfra | 2008
Naša cena:12,24 €
(zľava5%, ušetríte0,64 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Sprint vfra | 2009
Pre autorov aj pre vydavateľstvo bol potešujúci záujem zo strany študentov aj odbornej verejnosti o prvé vydanie monografie, čo popri inom svedči o aktuálnosti spracovanej problematiky aj v ekonomických podmienkach Slovenskej republiky.Druhé vydanie...viac info
Naša cena:11,59 €
(zľava5%, ušetríte0,61 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

Triediť podľa

 


Vyberte si
Časopisy


statistics NetDirect