Knihy vydavateľstva: Scriptorium

 

Triediť podľa

Filtrovať:   Počet položiek: 113
 


Novinka  
Scriptorium | 12/2015
Již čtvrtý svazek nově zpracovávaných katalogů k rukopisných fondům jedné z největších knihoven v ČR. Jde o část sbírky obsahově velmi pestrou, v níž významnější celky tvoří komeniana (vč. dopisů Komenského) a cenná dokumentace k rukopisům...viac info
Naša cena:8,27 €
(zľava20%, ušetríte2,07 €)
Na sklade u dodávateľa (> 20 ks)

Expedujeme do10prac. dní


Novinka  
Scriptorium | 12/2015
Již čtvrtý svazek nově zpracovávaných katalogů k rukopisných fondům jedné z největších knihoven v ČR. Jde o část sbírky obsahově velmi pestrou, v níž významnější celky tvoří komeniana (vč. dopisů Komenského) a cenná dokumentace k rukopisům...viac info
Naša cena:8,01 €
(zľava20%, ušetríte2,00 €)
Na sklade u dodávateľa (> 20 ks)

Expedujeme do9prac. dní

Hermann Hallwich 1838-1913   CZ

Historik, politik, byrokrat, sběratel a básník

 
Scriptorium | 09/2015
Kolektivní monografie o jednom z nejvýznamnějších německých historiků z českých zemí, Hermannu Hallwichovi. Teplický rodák byl celým svým životem i tvorbou spjat se severozápadními Čechami. Příspěvky českých a rakouských historiků líčí jeho působení...viac info
Naša cena:9,21 €
(zľava20%, ušetríte2,30 €)
Na sklade u dodávateľa (> 20 ks)

Expedujeme do9prac. dní

Documenta Pragensia 32/2

Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma

 
Kolektiv autorů
Scriptorium | 08/2015
Stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Institutem...viac info
Naša cena:15,22 €
(zľava5%, ušetríte0,80 €)
Na sklade u dodávateľa (5 ks)

Expedujeme do9prac. dní

Ubi est finis huius libri deus scit

Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem

 
Scriptorium | 08/2015
Rozsáhlá kolektivní monografie o knihovně augustiniánské kanonie v Roudnici nad Labem (založené Janem IV. z Dražic 1333), jež se stala významným ohniskem vzdělanosti v předhusitských Čechách. Kniha přináší soubory studií k osudům knihovny, k literární...viac info
Naša cena:16,42 €
(zľava20%, ušetríte4,10 €)
Na sklade u dodávateľa (> 20 ks)

Expedujeme do9prac. dní

S diplomatem v Orientu   CZ

Cyril a Pavla Duškovi v Egyptě (1922-1924)

 
Scriptorium | 04/2015
Monografie přibližuje osudy manželů Cyrila a Pavly Duškových. Cyril Dušek je neprávem pozapomenutou osobností české žurnalistiky, politiky a diplomacie, byl prvním československým vyslancem ve Švýcarsku a v Egyptě - kde v pouhých 43 letech podlehl...viac info
Naša cena:13,78 €
(zľava5%, ušetríte0,73 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

Ještě nejsme za vodou   CZ

Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace

 
Scriptorium | 02/2015
Studie se zabývá představami české postkomunistické společnosti o vlastních moderních dějinách a svém postavení ve světě mezi Východem a Západem.
První část charakterizuje, jak se česká historická paměť a vnímání druhých transformovaly během 20....viac info
Naša cena:12,36 €
(zľava5%, ušetríte0,65 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

Architektura - vláda - země   CZ

Rezidence Karla IV. v Praze a zemích Koruny české

 
Scriptorium | 12/2014
Monografie R. Němce analyzuje rezidence Karla IV. na rodovém území Lucemburků ve střední Evropě: Pražský Hrad, Lauf v Horní Falci, Mylau ve Fojtlandsku, Ojvín a přidružené objekty v Žitavsku a Tangermünde v Braniborsku.
Architektonické komplexy jsou...viac info
Naša cena:25,08 €
(zľava20%, ušetríte6,27 €)
Na sklade u dodávateľa (> 20 ks)

Expedujeme do10prac. dní

Mráz kopřivu nepálí   CZ

Život a dílo Fridolína Macháčka a Václava Vojtíška ve vzájemné korespondenci z let 1905-1954

 
Scriptorium | 11/2014
Kniha sleduje osudy F. Macháčka, dlouholetého tajemníka Městského historického muzea v Plzni a plzeňského městského archiváře, a Václava Vojtíška, archiváře hl. m. Prahy a profesora pomocných věd historických na UK v Praze - a to především s ohledem na...viac info
Naša cena:21,18 €
(zľava5%, ušetríte1,12 €)
Na sklade u dodávateľa (2 ks)

Expedujeme do9prac. dní

Archiv Matouše Konečného II   CZ

Studium a korespondence kněžského dorostu Jednoty bratrské v letech 1610–1618

 
Scriptorium | 10/2014
Za „nález století“ bezpochyby můžeme označit archiv posledního mladoboleslavského bratrského biskupa Matouše Konečného, odkrytý v srpnu 2006 v budově bývalého minoritského konventu a někdejšího sídla bratrských biskupů „na Karmeli“ v Mladé...viac info
Naša cena:18,20 €
(zľava20%, ušetríte4,55 €)
Na sklade u dodávateľa (> 20 ks)

Expedujeme do9prac. dní

Koncepty a dějiny   CZ

Proměny pojmů v současné historické vědě

 
Scriptorium | 07/2014
V českém prostředí první pokus o komplexní zmapování klíčových trendů a vývoje moderní světové historiografie v poválečném období.
Jako východisko si autoři zvolili analýzu konkrétních pojmů, které měly rozhodující úlohu při formování inovativních...viac info
Naša cena:13,92 €
(zľava5%, ušetríte0,73 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Scriptorium | 09/2014
Další z řady nově zpracovávaných katalogů k rukopisných fondům jedné z největších knihoven v ČR. Zde se jedná o sbírku obsahující autografy panovníků a dalších významných osobností, originály známých rukopisů Královodvorského a Zelenohorského (včetně...viac info
Naša cena:6,92 €
(zľava20%, ušetríte1,73 €)
Na sklade u dodávateľa (15 ks)

Expedujeme do10prac. dní


 
Scriptorium | 06/2014
Kniha vyznačující se poutavou formou a poetickým jazykem hledá cestu ke kultuře a mentalitě středověku prostřednictvím mytologických a dobrodružných vyprávění, která vznikala kolem základní osy pověsti o zakleté Meluzíně a rytíři Raymondinovi, bájným...viac info
Naša cena:19,46 €
(zľava5%, ušetríte1,02 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Scriptorium | 06/2014
Sborník příspěvků ze společenských a přírodních věd k problematice Šumavy a Pošumaví, který vydává s převážně dvouletou periodicitou Muzeum Šumavy Sušice; VIII. svazek vychází nově ve spolupráci Muzea Šumavy a spolku Scriptorium. Kromě studií z oblasti...viac info
Naša cena:16,90 €
(zľava5%, ušetríte0,89 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Scriptorium | 2014
V roce 2006 došlo v Mladé Boleslavi k významnému nálezu archivu Matouše Konečného, biskupa Jednoty bratrské. Jeho součástí je i evidence jejích členů z Prahy a ze středních Čech, jejíž edici spolu s úvodní studií a biogramy všech členů přináší tato kniha....viac info
Naša cena:12,74 €
(zľava20%, ušetríte3,19 €)
Na sklade u dodávateľa (8 ks)

Expedujeme do9prac. dní


Triediť podľa

 


Vyberte si
Časopisy


statistics NetDirect