Knihy vydavateľstva: NOVÁ ŠKOLA

 

Triediť podľa

Filtrovať:   Počet položiek: 177
 


 
NOVÁ ŠKOLA | 01/2012

Učebnice Výchova k občanství pro 8. třídu ZŠ a tercie víceletých gymnázií:


má udělenu schvalovací doložku MŠMT

je vytvořena v souladu s RVP ZV

struktura a obsahová náplň jednotlivých kapitol...viac info
Naša cena:3,97 €
(zľava5%, ušetríte0,21 €)
Na sklade u dodávateľa (6 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Zpracována důsledně podle vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Zařazeny jsou kapitoly: Druhá mocnina a odmocnina; Mocniny s přirozeným mocnitelem; Výrazy; Lineární rovnice a slovní úlohy; Základy statistiky. Převládá činnostní ráz učení, přináší mnoho...viac info
Naša cena:2,63 €
(zľava5%, ušetríte0,14 €)
Na sklade u dodávateľa (20 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Učebnice je důsledně založena na vzdělávacím programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, postupně jsou zařazeny kapitoly: Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr, Přímá a nepřímá úměrnost, Procenta a úroky. Počítání z praxe. Výsledky příkladů jsou uvedeny v závěru....viac info
Naša cena:2,63 €
(zľava5%, ušetríte0,14 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Seznamuje žáky s dalšími literárními žánry, jako je legenda, cestopis, fejeton, píseň apod. Zařazeny jsou i ukázky z titulů oblíbených u dospívajících čtenářů (např. témata fantasy, bestseller, detektivka a humorné příběhy). Stranou však nezůstávají ani...viac info
Naša cena:6,65 €
(zľava5%, ušetríte0,35 €)
Na sklade u dodávateľa (4 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Přichází s novým formátem, který je jednotný s ostatními učebnicemi z Duhové řady. Další novinkou jsou informace o uměleckých stylech a literárních skupinách, které doplňují zařazované medailonky autorů. Novým prvkem je i stručný chronologický přehled...viac info
Naša cena:6,65 €
(zľava5%, ušetríte0,35 €)
Na sklade u dodávateľa (3 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Přináší učivo učebních plánů vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, a to pojmy úhel, jeho velikost, osová souměrnost, trojúhelník, objem a povrch kvádru, krychle aj....viac info
Naša cena:2,63 €
(zľava5%, ušetríte0,14 €)
Na sklade u dodávateľa (5 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Zahrnuje kapitoly: Shodnost a středová souměrnost, Čtyřúhelníky, Hranoly... Učebnice je vhodná k opakovanému použití....viac info
Naša cena:2,63 €
(zľava5%, ušetríte0,14 €)
Na sklade u dodávateľa (3 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Obsahuje kapitoly: Pythagorova věta a její užití v praxi; Kruh, kružnice, válec; Konstrukční úlohy. Důraz se klade na rozvoj představivosti a tvořivosti žáků, pochopení učiva a jeho propojení s látkou předchozích ročníků. Pozornost je věnována i...viac info
Naša cena:2,63 €
(zľava5%, ušetríte0,14 €)
Na sklade u dodávateľa (14 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Zahrnuje úlohy procvičující učivo podobnosti rovinných obrazců, mnoho úloh z praxe na užití goniometrických funkcí sinus a tangens. V sešitě se procvičuje a shrnuje problematika výpočtů obsahu a obvodu obrazců, objemu a povrchu těles....viac info
Naša cena:1,34 €
(zľava5%, ušetríte0,07 €)
Na sklade u dodávateľa (20 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Obsahuje kapitoly učebnice: Podobnost, Goniometrické funkce sinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku, Jehlan, Kužel, Koule. Důraz se klade na činnostní ráz učení, využití geometrie kolem nás a v praxi. V učebnici jsou shrnuty geometrické poznatky z...viac info
Naša cena:2,63 €
(zľava5%, ušetríte0,14 €)
Na sklade u dodávateľa (18 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Pracovní sešit zahrnuje geometrické úkoly k procvičení učiva z učebnice Geometrie 6, rýsování. ...viac info
Naša cena:1,29 €
(zľava5%, ušetríte0,07 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Naša cena:1,34 €
(zľava5%, ušetríte0,07 €)
Na sklade u dodávateľa (2 ks)

Expedujeme do13prac. dní

Geometrie Pracovní sešit pro 7. ročník   CZ

čtyřúhelníky, hranoly

 
Přináší procvičení učiva: čtyřúhelníky, hranoly, konstrukce pravidelných mnohoúhelníků, povrchy a objemy těles, práce se sítěmi různých hranolů, z nich jsou potom odvozovány jejich povrchy a objemy....viac info
Naša cena:1,34 €
(zľava5%, ušetríte0,07 €)
Na sklade u dodávateľa (2 ks)

Expedujeme do13prac. dní

Chci závodit s kalkulačkou   CZ

Pracovní sešit pro 4. ročník, 1. pololetí

 
Nácvik písemného násobení a dělení. Velké množství příkladů, slovních úloh a her provede žáky jak jednoduchými, tak zejména složitějšími možnostmi obou početních operací....viac info
Naša cena:1,34 €
(zľava5%, ušetríte0,07 €)
Na sklade u dodávateľa (4 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Učebnice vytvářející předpoklady k tomu, aby žáci začali matematiku vnímat jako předmět snadný a zajímavý. Matematika je pro žáky snadná, když k matematickým poznatkům dospívají vlastní praktickou činností. Je zajímavá, když se zobrazené úlohy týkají...viac info
Naša cena:2,63 €
(zľava5%, ušetríte0,14 €)
Na sklade u dodávateľa (5 ks)

Expedujeme do13prac. dní


Triediť podľa

 


Vyberte si
Časopisy


statistics NetDirect