Knihy vydavateľstva: Nová Práca

 

Triediť podľa

Filtrovať:   Počet položiek: 113
 


 
Kolektív autorov
Nová Práca | 08/2015
Kniha obsahuje úplné znenie zákona CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK s podrobným komentárom, úplné znenie zákona CIVILNÝ MIMOSPOROVÝ PORIADOK s podrobným komentárom a úplné znenie zákona SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK s podrobným komentárom

Spomínané tri zákony...viac info
Naša cena:21,17 €
(zľava15%, ušetríte3,73 €)
Na sklade u dodávateľa (> 20 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Nová Práca | 10/2015
Systematický abecedný snár s použitím metód a postupov najstarších i najmodernejších vykladačov snov

Sny trvajú krátke okamihy. Každá noc, keď sa človeku sníva, je svedectvom toho, že podvedomie pracuje. Možno najmä počas sna komunikujete s tou ...viac info
Naša cena:16,92 €
(zľava15%, ušetríte2,98 €)
Na sklade u dodávateľa (> 20 ks)

Expedujeme do5prac. dní


 
Nová Práca | 08/2015
Spolu v jednej brožúre nájdete obidva významné dokumenty - ÚSTAVU SR i LISTINU ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBôD. Táto knižka by nemala chýbať v žiadnom úrade, štátnej inštitúcii, škole, obci, firme, skrátka mala by byť súčasťou každého pracoviska. V tomto...viac info
Naša cena:3,39 €
(zľava15%, ušetríte0,60 €)
Na sklade u dodávateľa (> 20 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Kolektív autorov
Nová Práca | 05/2015
Základným prameňom civilného procesného práva ako relatívne samostatného právneho odvetvia slovenského právneho poriadku je Občiansky súdny poriadok (OSP), ktorý bol už veľakrát novelizovaný. Občianskoprávne veci podrobnejšie upravuje Občiansky súdny...viac info
Naša cena:25,08 €
(zľava15%, ušetríte4,42 €)
Na sklade u dodávateľa (> 20 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Kolektív autorov
Nová Práca | 05/2015
Kniha obsahuje úplné znenie zákona s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 39/2015 Z. z. V poslednom období došlo k podstatným zmenám Občianskeho zákonníka a všetky zmeny sú už zachytené v tejto knihe, ktorá...viac info
Naša cena:24,01 €
(zľava15%, ušetríte4,24 €)
Na sklade u dodávateľa (16 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Nová Práca | 01/2014
Kniha je určená pre prevádzkarne v závodnom stravovaní. V jednotlivých receptúrach sú zachované skupiny A (duševne a ľahko pracujúci), B (stredne ťažko pracujúci) a C (ťažko pracujúci). V knihe sa nachádza i osobitná kapitola diétnych pokrmov, podľa...viac info
Naša cena:31,37 €
(zľava15%, ušetríte5,53 €)
Na sklade u dodávateľa (> 20 ks)

Expedujeme do5prac. dní


 
Nová Práca | 11/2014
Málokto si uvedomuje, aké dôležité je vybrať to správne meno. Meno nesie v sebe náboj energie, čo je celkom pochopiteľné: ustavičným opakovaním rovnakých hlások, rovnakej “nôty” napokon akosi nasiakneme. Pôsobí ako vývojka, čo z množstva možností...viac info
Naša cena:9,27 €
(zľava15%, ušetríte1,63 €)
Na sklade u dodávateľa (14 ks)

Expedujeme do5prac. dní


 
Nová Práca | 10/2014
Kniha obsahuje autorizované receptúry spracované v súlade zo zásadami správnej výrobnej praxe, ktoré predpisuje Potravinový kódex Slovenskej republiky. Receptúry sú prispôsobené na použitie v domácnostiach, a to tak, že surovinové zloženie je upravené...viac info
Naša cena:33,07 €
(zľava15%, ušetríte5,83 €)
Na sklade u dodávateľa (> 20 ks)

Expedujeme do5prac. dní

Nové pravidlá cestnej premávky

Zákony, vyhláška Konštrukcia a praktická údržba motorových vozidiel

 
Nová Práca | 09/2014
Cestná premávka, jej pravidlá, povinnosti účastníkov cestnej premávky a oprávnenia orgánov vykonávajúcich svoju pôsobnosť na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sú oblasťami, ktoré významne zasahujú do každodenného života spoločnosti...viac info
Naša cena:10,03 €
(zľava15%, ušetríte1,77 €)
Na sklade u dodávateľa (> 20 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Kolektív autorov
Nová Práca | 07/2014
Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o., prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa Vám dostane do rúk kniha, ktorá obsahuje nielen paragrafové znenie, ale i rozsiahly komentár, ktorý podrobne...viac info
Naša cena:10,25 €
(zľava5%, ušetríte0,54 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Kolektív autorov
Nová Práca | 02/2014
TRESTNÝ PORIADOK s komentárom a judikatúrou, zachytávajúci právny stav k 1. marcu 2014.
VI. aktualizované a rozšírené vydanie

Kniha obsahuje úplné znenie zákona NR SR č. 301/2005 Z. z. s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novel...viac info
Naša cena:19,89 €
(zľava15%, ušetríte3,51 €)
Na sklade u dodávateľa (> 20 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Kolektív autorov
Nová Práca | 02/2014
TRESTNÝ ZÁKON s komentárom a judikatúrou, zachytávajúci právny stav k 1. marcu 2014 VI. aktualizované a rozšírené vydanie.

Proces demokratizácie a transformácie, prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba demokratického právneho štátu kladú nové a...viac info
Naša cena:19,21 €
(zľava15%, ušetríte3,39 €)
Na sklade u dodávateľa (> 20 ks)

Expedujeme do13prac. dní

Odborná spôsobilosť elektrotechnikov a podnikateľov

VI. doplnené a aktualizované vydanie

 
Nová Práca | 12/2013
Aktualizované vydanie zachytáva právny stav k 1. januáru 2014.


Príručka poskytuje komentáre k bezpečnostným požiadavkám ako vyplývajú zo slovenských technických normatívov v elektrotechnike. Výber tém je zameraný na bezpečnosť práce a činnos...viac info
Naša cena:16,92 €
(zľava15%, ušetríte2,98 €)
Na sklade u dodávateľa (> 20 ks)

Expedujeme do5prac. dní


 
Štefan Korec a kolektív
Nová Práca | 12/2013
Kniha od popredného slovenského odborníka na stavebné a pozemkové právo poskytuje základné informácie o všetkých dôležitých pozemkovo-právnych predpisoch a inštitúciách podľa platného práva v Slovenskej republike. Okrem STAVEBNÉHO ZÁKONA s komentárom...viac info
Naša cena:16,07 €
(zľava15%, ušetríte2,83 €)
Na sklade u dodávateľa (> 20 ks)

Expedujeme do13prac. dní

Občiansky zákonník

VIII. doplnené vydanie Platný od 1. apríla 2013

 
Nová Práca | 04/2013
Kniha obsahuje úplné znenie zákona s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 69/2012 Z. z. V poslednom období došlo k podstatným zmenám Občianskeho zákonníka a všetky zmeny sú už zachytené v tejto knihe, ktorá...viac info
Naša cena:26,84 €
(zľava5%, ušetríte1,41 €)
Na sklade u dodávateľa (2 ks)

Expedujeme do13prac. dní


Triediť podľa

 


Vyberte si
Časopisy


statistics NetDirect