Knihy vydavateľstva: Leges

 

Triediť podľa

Filtrovať:   Počet položiek: 219
 


 
Leges | 12/2015
Kolektiv autorů z advokátní praxe připravil soubor vzorových smluv pro podnikatelskou praxi vycházejících z nového občanského zákoníku. Jde o smlouvy spíše středního rozsahu, které řeší řadu otázek nad rámec podstatných náležitostí smlouvy. Vzory budou...viac info
Naša cena:27,57 €
(zľava15%, ušetríte4,86 €)
Na sklade u dodávateľa (> 20 ks)

Expedujeme do13prac. dní


Novinka  
Leges | 11/2015
Praktická příručka informuje o novinkách v dědickém právu po přijaté rekodifikaci českého soukromého práva. Originální je struktura práce, kdy nejprve se chronologicky zabývá situací „před smrtí“, tedy otázkami, jak může zůstavitel nakládat se svým...viac info
Naša cena:19,58 €
(zľava15%, ušetríte3,45 €)
Na sklade u dodávateľa (> 20 ks)

Expedujeme do13prac. dní


Novinka  
Leges | 11/2015
Publikace je druhým, aktualizovaným vydáním praktické příručky přepravního práva, které reaguje na nový občanský zákoník a aktuální rozhodovací praxi soudů v oboru mezinárodního přepravního práva v Evropské unii.

Samotnému výkladu předchází 10...viac info
Naša cena:17,98 €
(zľava15%, ušetríte3,17 €)
Na sklade u dodávateľa (18 ks)

Expedujeme do13prac. dní

Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana   CZ

2. aktualizované a doplněné vydání podle právního stavu k 1. 1. 2016

Novinka  
Leges | 11/2015
Příručka se podrobně věnuje účelovým komunikacím, zejména bránění jejich obecnému užívání a možnostmi jejich právní ochrany. Nechybí vzory správních aktů silničních správních úřadů....viac info
Naša cena:13,98 €
(zľava15%, ušetríte2,47 €)
Na sklade u dodávateľa (19 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Leges | 10/2015
Učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení je přehledně zpracovaná podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a srozumitelnou formou představuje jejich stěžejní instituty. Ve svém již čtvrtém vydání byla značně...viac info
Naša cena:11,99 €
(zľava15%, ušetríte2,11 €)
Na sklade u dodávateľa (> 20 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Leges | 09/2015
Druhá část učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního.

Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně a následně konkrétně jako soudní výkon rozhodnutí, exekuční řízení vedené podle exekučního řádu a...viac info
Naša cena:17,98 €
(zľava15%, ušetríte3,17 €)
Na sklade u dodávateľa (19 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Leges | 09/2015
Anglická učebnice představuje komplexní sbírku více než 300 příkladů a cvičných otázek. Každá kapitola je opatřena uvozujícím textem. Cvičebnice je určena pro vysokoškolskou výuku podnikových financí....viac info
Naša cena:7,19 €
(zľava15%, ušetríte1,27 €)
Na sklade u dodávateľa (> 20 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Leges | 09/2015
Daňový řád od vydání prvního komentáře v roce 2011 prošel několika zásadními změnami. Cílem publikace je předložit aktuální právní úpravu daňového řádu, doplněnou komentovanými změnami, a to v souvislostech s rekodifikací soukromého práva (občanského...viac info
Naša cena:66,53 €
(zľava5%, ušetríte3,50 €)
Na sklade u dodávateľa (3 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Leges | 09/2015
Monografie je věnována problematice násilí na pracovišti, diskriminaci, šikaně (mobbingu a bossingu) v teorii a rozhodovací činnosti soudů v České republice, Francii a Itálii.

Na základě podrobné právní analýzy nabízí zejména šikanovaným zaměstna...viac info
Naša cena:15,18 €
(zľava5%, ušetríte0,80 €)
Na sklade u dodávateľa (4 ks)

Expedujeme do13prac. dní

Právnický Olymp   CZ

Portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR

 
Leges | 07/2015
Vývoj soudní moci během 20. století vyvrátil teze o její malé politické relevanci, formulované v 18. století. Podle některých pozorovatelů vyvrátil i jiné dobové postřehy o její nejmenší nebezpečnosti, srovnáme-li ji s mocemi dalšími. Ať už o tom...viac info
Naša cena:15,63 €
(zľava5%, ušetríte0,82 €)
Na sklade u dodávateľa (2 ks)

Expedujeme do13prac. dní

Správní řád s poznámkami a judikaturou   CZ

2. aktualizované a doplněné vydání

 
Leges | 07/2015
Druhé upravené a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 5. 2015. Reflektuje novelizace správního řádu (zákonem č. 303/2013 Sb. a zákonem č. 250/2014 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla rozšířena či obohacena o další...viac info
Naša cena:32,15 €
(zľava5%, ušetríte1,69 €)
Na sklade u dodávateľa (4 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Leges | 06/2015
Praktická příručka se zabývá právy a povinnostmi sousedů podle nového občanského zákoníku, který upravuje sousedské vztahy v porovnání se starým občanským zákoníkem podrobněji a v mnoha ohledech jinak. Kniha je zároveň průvodcem věcnými právy, především...viac info
Naša cena:17,98 €
(zľava15%, ušetríte3,17 €)
Na sklade u dodávateľa (14 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Leges | 06/2015
Monografie komplexně zpracovává problematiku účastenství v civilním soudním řízení podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014, tedy podle rekodifikační novely občanského soudního řádu a nového zákona o zvláštních řízeních soudních.

Soustředí se na...viac info
Naša cena:15,58 €
(zľava15%, ušetríte2,75 €)
Na sklade u dodávateľa (> 20 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Leges | 05/2015
Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, odrážející změny v právu hmotném, současně však zahrnuje i změny jiné...viac info
Naša cena:35,48 €
(zľava15%, ušetríte6,26 €)
Na sklade u dodávateľa (6 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Leges | 05/2015
Publikace se zabývá problematikou nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka podle předchozí civilní úpravy i podle nového občanského zákoníku.

Předchozí občanský zákoník č. 40/1964 Sb. neupravoval – vyjma stanovených případ...viac info
Naša cena:12,95 €
(zľava5%, ušetríte0,68 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do13prac. dní


Triediť podľa

 


Vyberte si
Časopisy


statistics NetDirect