Knihy vydavateľstva: Eurokódex

 

Triediť podľa

Filtrovať:   Počet položiek: 152
 


 
Eurokódex | 07/2012
Na Jamajke dnes koexistujú dva svety – svet turistov, ktorí básnia o svojich luxusných, pri plážach ležiacich, umelo vytvorených rezerváciách „All Inclusive“, a svet ostatných obyvateľov ostrova, ktorí žijú za hranicami týchto turistických...viac info
Naša cena:5,95 €
(zľava15%, ušetríte1,05 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

Vybrané problémy miestnej samosprávy

(v komparácii niektorých štátov Európskej únie)

 
Eurokódex | 07/2012
Predmetom publikácie sú aktuálne problémy miestnej samosprávy.
Charakteristickou črtou sídelnej štruktúry Slovenska je jej rozdrobenosť do pomerne značného počtu malých obcí. Je to dôsledok nielen geografických daností územia, ale aj odraz...viac info
Naša cena:8,50 €
(zľava15%, ušetríte1,50 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Eurokódex | 06/2012
Publikácia “Investigatívna psychológia” je zameraná na problematiku psychologického posudzovania vierohodnosti. Uvedená oblasť je významná pri poznávaní motivácie kriminálneho správania páchateľa. V tomto smere publikácia poskytuje konkrétne...viac info
Naša cena:18,70 €
(zľava15%, ušetríte3,30 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Kolektív autorov
Eurokódex | 05/2012
22. septembra 2011 sa konala na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy medzinárodná vedecká konferencia na tému „Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2011“.
V pléne vystúpili renomovaní...viac info
Naša cena:12,09 €
(zľava7%, ušetríte0,91 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Eurokódex | 05/2012
Medzinárodné právo verejné (všeobecná časť) je moderná učebnica, ktorá počnúc vývojom, osobitosťami a prameňmi, cez pravidlá, zásady, kodifikáciu a charakteristiku subjektov, až po otázku riešenia sporov, zodpovednosti a donútenia, poskytuje...viac info
Naša cena:26,13 €
(zľava5%, ušetríte1,37 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Eurokódex | 05/2012
Udo di Fabio v knihe „Rostoucí hospodářství a řídící stát“ analyzuje jednotlivé momenty charakterizujúce súčasný svet (paradigmu rastu, fungovanie finančných trhov, príp. trhu vôbec, fenomén globalizácie, atď.) a dáva ich do súvislosti s fungovaním...viac info
Naša cena:12,93 €
(zľava7%, ušetríte0,97 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

Biomedicínsky výskum

právne, eticky, filozoficky

 
Kolektív autorov
Eurokódex | 04/2012
Tak ako iné témy medicínskeho práva, aj problematiku biomedicínskeho výskumu je potrebné vnímať komplexne z rôznych uhlov pohľadu. Ako uvádza Riadiaci výbor pre bioetiku RE, dnešný výskum je zdravotníckou starostlivosťou zajtrajška – toto jednoduché...viac info
Naša cena:11,88 €
(zľava5%, ušetríte0,62 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Eurokódex | 03/2012
Publikácia prináša prierez publicistickou, vedecko-publikačnou a názorovou tvorbou autora za produktívne obdobie cca päťdesiat rokov. Pri štúdiách a odborných článkoch ide o publikované texty v užšie špecializovaných vedecko-teoretických periodikách...viac info
Naša cena:14,11 €
(zľava15%, ušetríte2,49 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Eurokódex | 03/2012
Publikácia sa zaoberá novinárskymi žánrami, ich dnešnou podobou, čitateľskými skúsenosťami a praktickými potrebami. Mnoho z textov bolo a je súčasťou prednáškových cyklov, viaceré pasáže vznikali ako repliky v rámci diskusií s budúcimi...viac info
Naša cena:9,49 €
(zľava5%, ušetríte0,50 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Kolektív autorov
Eurokódex | 03/2012
Zborník z konferencie, konanej 16.11.2011 na UPJŠ v Košiciach.
Právne vzťahy v oblasti športu nie sú konštantné, ale rozvíjajú sa dynamicky, čo ovplyvňuje aj zmeny v regulácii týchto právnych vzťahov, a to ako na úrovni športovej samosprávy,...viac info
Naša cena:7,13 €
(zľava5%, ušetríte0,37 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Eurokódex | 03/2012
Publikácia je určená všetkým, ktorí obchodujú, alebo chcú obchodovať s Čínou. Prečítajte si o spôsobe implementácie medzinárodných obchodných pravidiel do reality v Číne! WTO, GATT, GATS, TRIPS a ich aplikácia medzinárodnom obchode s touto...viac info
Naša cena:31,35 €
(zľava5%, ušetríte1,65 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

Aktuálne otázky trestného zákonodarstva

Zborník z konferencie usporiadanej na počesť akademikovi EU a SAV, Dr. h. c. prof. JUDr. Milanovi ČIČOVI, DrSc. k 80. narodeninám.

 
Kolektív autorov
Eurokódex | 01/2012
Svojimi kolegami, priateľmi ale aj študentmi je profesor Čič uznávaný nielen ako imponujúca autorita vo vedeckej a profesnej oblasti, ale ako muž prenikavého úsudku, kultivovaný gentleman, ale predovšetkým vysoko morálny a čestný človek, ktorý sa...viac info
Naša cena:8,93 €
(zľava15%, ušetríte1,57 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Kolektív autorov
Eurokódex | 01/2012
Nielen na Slovensku, ale aj v iných demokratických krajinách pribúdajú požiadavky na väčšiu transparentnosť a otvorenosť pri spravovaní spravodajských služieb.
Tradičná kultúra tajomstva na jednej strane a snahy prekonať zavedené stereotypy...viac info
Naša cena:4,75 €
(zľava5%, ušetríte0,25 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Kolektív autorov
Eurokódex | 2012
Zborník z konferencie "Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania", ktorá sa konala na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach dňa 13. apríla 2011.
Ťažisková téma konferencie bola obsahovo veľmi bohatá. Podpornými tézami...viac info
Naša cena:4,51 €
(zľava15%, ušetríte0,79 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Eurokódex | 2012
Nárast úlohy štátu vo všetkých demokratických krajinách po 2. svetovej vojne nepriniesol štátu len nový prívlastok (Welfare-State, L´Etat Providence), ale aj potrebu veľkého počtu nových právnych úprav. Premietlo sa to do inflácie zákonov a...viac info
Naša cena:18,90 €
(zľava5%, ušetríte1,00 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

Triediť podľa

 


Vyberte si
Časopisy

Nákupný košík
@#160
Cena: 1,16 €
zľava5%
Cena: 2,47 €
zľava15%
Cena: 3,60 €
zľava69%
Cena: 1,27 €
zľava48%

statistics NetDirect