Knihy vydavateľstva: Euroiuris

 

Triediť podľa

Filtrovať:   Počet položiek: 8
 


 
Euroiuris | 2012
Táto kolektívna monografia rozpracúva všeobecné a vybrané osobitné otázky európskeho súkromného práva ako dynamicky sa rozvíjajúceho právneho odvetvia na rozhraní európskeho a vnútroštátneho práva. Jej predmetom je tak všeobecný úvod do európskeho...viac info
Naša cena:23,80 €
(zľava15%, ušetríte4,20 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Euroiuris | 2008
OBSAH

Rada Európy a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd;
konanie o individuálnej sťažnosti podanej na Európsky súd pre ľudské práva;
výkon rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva;
podmienky prijateľnosti sťažnosti v ...viac info
Naša cena:31,35 €
(zľava5%, ušetríte1,65 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Euroiuris | 2008
OBSAH

- Rada Európy a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd;
- konanie o individuálnej sťažnosti podanej na Európsky súd pre ľudské práva;
- výkon rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva;
- podmienky prijateľnosti sťaž...viac info
Naša cena:31,35 €
(zľava5%, ušetríte1,65 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Euroiuris | 2008
OBSAH

VYBRANÉ ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA TÝKAJÚCE SA SLOVENSKEJ REPUBLIKY: právo na spravodlivé súdne konanie, právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo na osobnú slobodu a bezpečnosť, sloboda prejavu, ochrana...viac info
Naša cena:23,80 €
(zľava15%, ušetríte4,20 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Euroiuris | 2012
Cieľom tejto publikácie je zaplniť medzeru v slovenskej odbornej literatúre a poskytnúť čitateľom výber významných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúcich sa Slovenskej republiky a zároveň významných rozhodnutí Súdneho dvora Európskej...viac info
Naša cena:26,60 €
(zľava5%, ušetríte1,40 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Euroiuris | 2012
OBSAH

základy a právomoci Európskej únie;
inštitucionálny systém Európskej únie;
právny poriadok Európskej únie a jeho aplikácia;
konsolidované znenia zakladajúcich zmlúv (Zmluva o Európskej únii, Zmluva o fungovaní EÚ, protokoly, vyh...viac info
Naša cena:29,75 €
(zľava15%, ušetríte5,25 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Euroiuris | 2010
OBSAH

charakteristika schengenského acquis;
zbierka schengenského acquis:
primárne právo - Schengenská dohoda, Schengenský dohovor, vybrané ustanovenia zakladajúcich zmlúv Európskej únie;
sekundárne právo - justičná a policajná spolu...viac info
Naša cena:28,50 €
(zľava5%, ušetríte1,50 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Euroiuris | 2010
OBSAH

vývoj súdneho systému Európskej únie;
štruktúra a organizácia súdov Únie;
právomoc a pôsobnosť súdov Únie;
konanie pred súdmi Únie;
prejudiciálne konanie;
súdna ochrana voči členským štátom;
súdna ochrana voči inštit...viac info
Naša cena:32,30 €
(zľava15%, ušetríte5,70 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

Triediť podľa

 


Vyberte si
Časopisy

Nákupný košík
@#160
Cena: 1,16 €
zľava5%
Cena: 2,47 €
zľava15%
Cena: 3,60 €
zľava69%
Cena: 1,27 €
zľava48%

statistics NetDirect