Knihy vydavateľstva: C.H.BECK

 

Triediť podľa

Filtrovať:   Počet položiek: 468
 


 
C.H.BECK | 2013
Tretie vydanie Komentára k Zákonníku práce od Heleny Barancovej, skúsenej odborníčky na pracovné právo, je na knižnom trhu najrozsiahlejším dielom spomedzi všetkých komentárov k Zákonníku práce. Tento Komentár je komplexným odborným, ako aj vedeckým...viac info
Naša cena:84,55 €
(zľava5%, ušetríte4,45 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

Trestní právo hmotné   CZ

Obecná část

 
Vladimír Kratochvíl a kolektív
C.H.BECK | 07/2012
Druhé vydání :
* Zohledňuje novely trestního zákoníku účinné po 1. lednu 2010 a odpovídá právnímu stavu k 1. dubnu 2012
* Zahrnuje obecné výklady o trestním právu hmotném a trestní odpovědnosti individuální a kolektivní, o základech trestní...viac info
Naša cena:51,44 €
(zľava5%, ušetríte2,71 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
C.H.BECK | 07/2012
Komentář k zákonu o ochraně osobních údajů komplexně popisuje právní úpravu ochrany osobních údajů z hlediska českého i evropského práva.
Autoři komentáře, pracovníci Úřadu pro ochranu osobních údajů, vycházejí ze svých profesních zkušeností....viac info
Naša cena:52,31 €
(zľava5%, ušetríte2,75 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
C.H.BECK | 06/2012
Již čtvrté vydání komentáře k autorskému zákonu je prakticky zaměřeným výkladem práva autorského a práv souvisejících.Autoři shrnují poznatky s praktickou aplikací zákona v soudní praxi i svojí praktické činnosti v advokacii.Komentář...viac info
Naša cena:42,80 €
(zľava5%, ušetríte2,25 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

Podnik a jeho okolí   CZ

Jak přežít v konkurenčním prostředí

 
C.H.BECK | 06/2012
Přežití a úspěch podniku závisí v současné době na jeho schopnosti vytvořit vhodnou strategii a stanovit správné podnikové cíle. Při jejich naplňování je přitom důležitá nejen schopnost podniku využívat své vnitřní faktory, ale také schopnost...viac info
Naša cena:19,46 €
(zľava5%, ušetríte1,02 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
C.H.BECK | 06/2012
Ojedinělá publikace, která je klíčem k porozumění právům duševního vlastnictví. Výklad je uvozen obecným právním posuzováním poměrnosti cíle a prostředku. Publikace dále obsahuje podrobný právní rozbor jednotlivých prvků, které vytvářejí takové...viac info
Naša cena:21,18 €
(zľava5%, ušetríte1,12 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
C.H.BECK | 06/2012
Prognózy ( sociální, demografické, technologické, ekonomické ad. ) jsou významným nástrojem kvalifikovaného strategického řízení nejen na úrovni společnosti jako celku, ale také na úrovni podnikatelských subjektů. V podmínkách překotně se měnícího...viac info
Naša cena:19,88 €
(zľava5%, ušetríte1,05 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
C.H.BECK | 06/2012
Predstavujeme Vám ďalšiu jedinečnú publikáciu C. H. Beck, z edičnej rady „sivých“ komentárov, komentár k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii. Vydanie komentára je načasované tak, aby zapracovalo rozsiahlu novelizáciu vykonanú...viac info
Naša cena:65,55 €
(zľava5%, ušetríte3,45 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
C.H.BECK | 05/2012
Publikace z pera čtveřice zkušených autorů, kteří v ní zúročili svůj mnohaletý vědecký i profesní zájem o danou problematiku, přináší :
- originální styl komentáře uzpůsobený specifické povaze mezinárodní úmluvy o lidských právech, založený na...viac info
Naša cena:161,23 €
(zľava5%, ušetríte8,49 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
C.H.BECK | 05/2012
Odborná publikace jako jediná na našem knižním trhu podává ucelený pohled na řízení (management) lidských zdrojů:
– shrnuje současné znalosti o organizaci personální práce a personálních procesech
– analyzuje manažerské zkušenosti z řízení...viac info
Naša cena:34,15 €
(zľava5%, ušetríte1,80 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
C.H.BECK | 05/2012
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen...viac info
Naša cena:40,20 €
(zľava5%, ušetríte2,12 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Šámal a kolektív
C.H.BECK | 05/2012
Od prvního vydání velkého komentáře k trestnímu zákoníku uplynuly sice jen dva roky, avšak první vydání bylo přes potřebné dotisky již zcela rozebráno. Vzhledem k tomu, že v mezidobí došlo k prvním novelizacím trestního zákoníku a nově i k přijetí...viac info
Naša cena:195,81 €
(zľava5%, ušetríte10,31 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
C.H.BECK | 05/2012
Soutěžní politiku lze de facto označit jako první nadnárodní politiku Evropského společenství. Předkládaná publikace seznamuje čtenáře s dříve opomíjenou oblastí ochrany hospodářské soutěže a to s veřejnými podporami. Zaměřuje se na problematiku...viac info
Naša cena:25,51 €
(zľava5%, ušetríte1,34 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
C.H.BECK | 04/2012
Zastúpenie je právny inštitút, ktorý vyžaduje abstraktné myslenie a zvládnutie náročných teoretických aj praktických právnych konštrukcií. Na rozdiel od iných inštitútov súkromného práva sa jeho povaha definitívne ustálila len v posledných...viac info
Naša cena:37,05 €
(zľava5%, ušetríte1,95 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
C.H.BECK | 03/2012

Kniha pojednává o dobré víře jako jednom ze základních soukromoprávních principů, a to specificky v kontextu smluvního práva v mezinárodním obchodu. Jejím obecným cílem je zdůraznit význam tohoto principu pro fungování smluvních vztahů v...viac info
Naša cena:16,86 €
(zľava5%, ušetríte0,89 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

Triediť podľa

 


Vyberte si
Časopisy


statistics NetDirect