Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľom internetového kníhkupectva ePlanet.sk (ďalej len "predávajúci") je ePlanet.sk, s.r.o., Horná 327/78, 962 21 Lieskovec, IČO: 36 648 884, IČ DPH: SK2022183713.

Naša spoločnosť si váži vašu dôveru a chráni vaše údaje pred zneužitím. Rešpektujeme súkromie každého, kto navštívi internetové kníhkupectvo ePlanet.sk. Zaručujeme plnú ochranu osobných, ako aj firemných údajov pred zneužitím.

 

Aké údaje o kupujúcom zhromažďujete?

Pri poskytovaní služieb o vás potrebujeme poznať základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení. My sa týmto zákonom pri používaní vašich údajov riadime.

  • meno a priezvisko, presnú adresu doručenia vrátane štátu
  • číslo telefónu (v prípade potreby nám slúži na rýchlejšiu komunikáciu)
  • mailovú adresu (slúži na jedinečnú identifikáciu v systéme, ako aj komunikáciu
  • v prípade nákupu ako firma /živnostník: obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH
    •  

Na aký účel potrebuje osobné údaje a ako s nimi nakladáte?

Vyššie uvedené informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s vami. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri predávajúceho. Údaje môže kupujúci samostatne zmeniť po prihlásení.

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane.

Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky kupujúceho, ktorá poskytne predávajúcemu jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s variabilným symbolom, prípadne menom a číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie). V žiadnom prípade sa predávajúci nedozvie žiadne ďalšie informácie, ako prihlasovacie údaje alebo zostatok na účte kupujúceho.

 

Ako môžem zmeniť svoje osobné údaje, prípadne ich vymazať?

Pokiaľ budete chcieť registráciu, kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude zneaktívnená. Ak sa rozhodnete vymazať e-mail z rozosielacej databázy, môžete jeho vymazanie uskutočniť sám a to kliknutím na príslušný odkaz v spodnej časti každého informačného e-mailu. O vymazaní e-mailovej adresy bude kupujúci informovaný. Aktualizáciu osobných údajov môžete uskutočniť priamo v on-line režime na stránke internetového obchodu hneď po prihlásení.

Využívaním internetového kníhkupectva www.ePlanet.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané vyššie.

 


Vyberte si
Časopisy

Nákupný košík
@#160
Cena: 1,87 €
zľava15%
Cena: 8,98 €
zľava5%
Cena: 3,04 €
zľava5%
Cena: 3,00 €
zľava56%

statistics NetDirect