Prinášame vám komentovaný Trestný zákon od renomovaných odborníkov Eduarda Burdu a Jozefa Čentéša, ako aj ďalšie publikácie vydavateľstiev C.H.Beck a Wolters Kluwer, ktoré sú venované trestnému poriadku, hmotnému a procesnému trestnému právu.

V podkategórii Trestné právo sa nachádza 52 titulov.


Triediť podľa

Filtrovať:   Počet položiek: 52
 


Novinka  
Wolters Kluwer | 10/2015
Uloženie trestu, ochranných opatrení, ich výkon a dosiahnutie jednotlivých aspektov účelu trestu aj ochranných opatrení je to, čo je konečným cieľom a zmyslom trestného konania. V rámci neho je možné vidieť komplex rôznych procesných úkonov rôznych...viac info
Naša cena:12,04 €
(zľava15%, ušetríte2,12 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do10prac. dní


 
Wolters Kluwer | 09/2015
Po úspešnej publikácii „Trestný čin podvodu – komentár s judikatúrou“ od JUDr. Petra Šamka vydavateľstvo Wolters Kluwer prináša ďalšiu publikáciu od tohto kvalitného autora, tematicky zameranú na daňovú kriminalitu.
Cieľom publikácie je...viac info
Naša cena:21,25 €
(zľava15%, ušetríte3,75 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Wolters Kluwer | 09/2015
Korupcia predstavuje jeden z veľmi závažných a nebezpečných problémov súčasnej spoločnosti. Už pomerne dávno ju nemožno obmedzovať výhradne na oblasť verejnú, keďže korupcia ako taká stihla preniknúť už do všetkých oblastí, do všetkých sfér súčasnej...viac info
Naša cena:18,36 €
(zľava15%, ušetríte3,24 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní

Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní

Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky

 
Wolters Kluwer | 09/2015
V dnešnej postmodernej dobe rastie význam informačných technológií a je šanca, že získané informácie môžu predísť zničeniu hodnôt významných pre vývoj ľudstva. Informačná moc sa stáva aj zbraňou, dokonca účinnejšou ako zbrane konvenčné. Záleží preto...viac info
Naša cena:20,83 €
(zľava15%, ušetríte3,67 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


 
Wolters Kluwer | 02/2015
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty Základy trestného práva"",...viac info
Naša cena:10,29 €
(zľava15%, ušetríte1,81 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Wolters Kluwer | 11/2014
Autorka sa zameriava na kriminalitu a delikvenciu mládeže a faktory ovplyvňujúce jej vznik, na trestnoprávnu zodpovednosť mladistvých, trestnú činnosť mladistvých a maloletých páchateľov páchanú v objektoch škôl, rieši priestupky mladistvých, približuje...viac info
Naša cena:10,20 €
(zľava15%, ušetríte1,80 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do10prac. dní


 
Wolters Kluwer | 09/2013
Úplné znenie zákona č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok, účinné od 1. augutsa 2013 je ďalšia publikácia z edície “Aktuálne právne predpisy”.

Publikácie edície “Aktuálne právne predpisy” sa vyznačujú viacerými osobitosťami. K vybraným...viac info
Naša cena:7,57 €
(zľava15%, ušetríte1,33 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


 
Wolters Kluwer | 08/2013
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty Základy trestného práva,...viac info
Naša cena:10,11 €
(zľava15%, ušetríte1,79 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


 
Wolters Kluwer | 05/2013
V rámci edície „Aktuálne právne predpisy“ opätovne prinášame zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon. Okrem úplného znenia zákona získate prehľad o legislatívnych zmenách, ktoré nastali v dôsledku novely č. 334/2012 Z. z. účinnej od 1. januára...viac info
Naša cena:7,23 €
(zľava15%, ušetríte1,27 €)
Expedujeme do10prac. dní

 
Wolters Kluwer | 11/2012
Na základe prianí zákazníkov nášho vydavateľstva IURA EDITION sme sa rozhodli rozšíriť edíciu Translated Legislation o publikáciu, ktorou získate profesionálny preklad úplného znenia zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon do anglického jazyka,...viac info
Naša cena:22,53 €
(zľava15%, ušetríte3,97 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


 
Wolters Kluwer | 11/2012
Publikácia poskytuje vyčerpávajúci výklad znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu ako jedného z najčastejšie páchaných trestných činov.
Cieľom tejto publikácie je poskytnúť čo možno najpodrobnejší rozbor najmä znakov základnej...viac info
Naša cena:14,54 €
(zľava15%, ušetríte2,56 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní

Trestní právo hmotné   CZ

Obecná část

 
Vladimír Kratochvíl a kolektív
C.H.BECK | 07/2012
Druhé vydání :
* Zohledňuje novely trestního zákoníku účinné po 1. lednu 2010 a odpovídá právnímu stavu k 1. dubnu 2012
* Zahrnuje obecné výklady o trestním právu hmotném a trestní odpovědnosti individuální a kolektivní, o základech trestní...viac info
Naša cena:51,44 €
(zľava5%, ušetríte2,71 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Šámal a kolektív
C.H.BECK | 05/2012
Od prvního vydání velkého komentáře k trestnímu zákoníku uplynuly sice jen dva roky, avšak první vydání bylo přes potřebné dotisky již zcela rozebráno. Vzhledem k tomu, že v mezidobí došlo k prvním novelizacím trestního zákoníku a nově i k přijetí...viac info
Naša cena:195,81 €
(zľava5%, ušetríte10,31 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

Aktuálne otázky trestného zákonodarstva

Zborník z konferencie usporiadanej na počesť akademikovi EU a SAV, Dr. h. c. prof. JUDr. Milanovi ČIČOVI, DrSc. k 80. narodeninám.

 
Kolektív autorov
Eurokódex | 01/2012
Svojimi kolegami, priateľmi ale aj študentmi je profesor Čič uznávaný nielen ako imponujúca autorita vo vedeckej a profesnej oblasti, ale ako muž prenikavého úsudku, kultivovaný gentleman, ale predovšetkým vysoko morálny a čestný človek, ktorý sa...viac info
Naša cena:8,93 €
(zľava15%, ušetríte1,57 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Eurokódex | 06/2011
V súčasnosti nie je na Slovensku a ani v Čechách žiadna práca, ktorá by sa komplexne zaoberala problematikou postavenia svedka v trestnom konaní.
Ambíciu zaplniť toto prázdne miesto má monografia „Svedok v trestnom konaní“, autorom ktorej je...viac info
Naša cena:14,25 €
(zľava5%, ušetríte0,75 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

Triediť podľa

 


Vyberte si
Časopisy

Nákupný košík
@#160
Cena: 1,87 €
zľava15%
Cena: 8,98 €
zľava5%
Cena: 3,04 €
zľava5%
Cena: 3,00 €
zľava56%

statistics NetDirect