Hľadáte Ústavu SR, vzory zmlúv alebo pravidlá cestnej premávky? Na našich stránkach nájdete široké spektrum zákonov a právnych úprav pre prax. Súčasťou ponuky je aj Stavebný zákon, publikácie venované dedičskému právu či správnemu poriadku.

V podkategórii Právo pre prax sa nachádza 1653 titulov.


Triediť podľa

Filtrovať:   Počet položiek: 1653
 


Pripravované  
UKÁŽKOVÉ KAPITOLY
Wolters Kluwer | 12/2015
V Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyšiel pod číslom 160/2015 Z. z. zákon z 21. mája 2015 Civilný sporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2016, pričom zrušuje k tomuto dňu Občiansky súdny poriadok, ktorý viac ako polstoročie upravoval...viac info
Naša cena:56,10 €
(zľava15%, ušetríte9,90 €)
Expedujeme do10prac. dní

Akcia Platí  do vypredania zásob 
Wolters Kluwer | 12/2015

5., aktualizované vydání úspěšného komentáře k zákoníku práce od renomovaného autorského kolektivu reaguje na změny, které přináší novela zákona č. 205/2015 Sb., upravující zejména problematiku odškodňování pracovních...viac info
Naša cena:71,21 €
(zľava5%, ušetríte3,75 €)
Na sklade u dodávateľa (14 ks)

Expedujeme do13prac. dní


Novinka  
Wolters Kluwer | 11/2015
Ďalší výber judikatúry z obľúbenej edície vydavateľstva Wolters Kluwer sa venuje problematike nemajetkovej (imateriálnej, morálnej) ujmy, ktorý patrí k novším právnym pojmom a v súčasnosti ho upravujú desiatky zákonov.
Náprava nemajetkovej...viac info
Naša cena:18,70 €
(zľava15%, ušetríte3,30 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do10prac. dní

Wolters Kluwer | 11/2015

Problematika vztahu mezinárodních dohod o ochraně investic a práva Evropské unie v posledních letech přitáhla značnou pozornost akademiků i praktiků a postupně se dostává i do povědomí širší veřejnosti. Aktuálnost...viac info
Naša cena:44,20 €
(zľava5%, ušetríte2,33 €)
Na sklade u dodávateľa (7 ks)

Expedujeme do13prac. dní


Novinka  
Wolters Kluwer | 10/2015
V súvislosti so spoločenskými zmenami po roku 1989, získaním plnej medzinárodnej suverenity pre Slovenskú republiku v roku 1993, vstupom do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie v roku 2004 a vôbec celým procesom globalizácie sa zintenzívnili...viac info
Naša cena:16,92 €
(zľava15%, ušetríte2,98 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


Novinka  
Wolters Kluwer | 10/2015
I. Exekučné tituly a začatie exekučného konania
Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje prvú ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach exekučného konania, ale aj v statusových veciach súdnych exekútorov. Zbierka...viac info
Naša cena:17,85 €
(zľava15%, ušetríte3,15 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do10prac. dní


Novinka  
Wolters Kluwer | 10/2015
II. Vykonávanie exekúcie a spôsoby jej vykonania
Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje druhú ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach exekučného konania, ale aj v statusových veciach súdnych exekútorov. Zbierka...viac info
Naša cena:20,40 €
(zľava15%, ušetríte3,60 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do10prac. dní


Novinka  
Wolters Kluwer | 10/2015
III. Žaloby súvisiace s exekučným konaním, trovy exekúcie, statusové veci súdnych exekútorov a ich zodpovednosť
Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje tretiu ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach...viac info
Naša cena:14,36 €
(zľava15%, ušetríte2,54 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do10prac. dní


Novinka  
UKÁŽKOVÉ KAPITOLY
Wolters Kluwer | 10/2015
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) je legislatívnym základom právnej regulácie geologických prác na Slovensku. Hlavným účelom tejto regulácie je zakotviť všeobecne záväzné pravidlá, podľa ktorých budú vykonávať geologické...viac info
Naša cena:16,75 €
(zľava15%, ušetríte2,95 €)
Expedujeme do10prac. dní

Novinka  
Wolters Kluwer | 10/2015
Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní prináša čitateľovi možnosť bližšie sa oboznámiť s odvetvím pracovného práva, ktoré upravuje kolektívne vyjednávanie a právne vzťahy súvisiace s kolektívnym vyjednávaním, a lepšie tak pochopiť nielen...viac info
Naša cena:17,00 €
(zľava15%, ušetríte3,00 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do10prac. dní


 
UKÁŽKOVÉ KAPITOLY
Wolters Kluwer | 09/2015
Publikácia je zameraná tak na hmotnoprávnu úpravu ochrany životného prostredia, ako aj na matériu procesnoprávnych rozhodnutí, ktorých právny základ vychádza z medzinárodného práva, resp. z práva únijného. Pod pojem životné prostredie zostavovateľ...viac info
Naša cena:20,83 €
(zľava15%, ušetríte3,67 €)
Na sklade u dodávateľa (1 ks)

Expedujeme do10prac. dní


 
UKÁŽKOVÉ KAPITOLY
Wolters Kluwer | 09/2015
Publikácia „Slobodný prístup k informáciám v samospráve“ s podtitulom „Povinnosti miest a obcí“ vznikla ako priama reakcia jej autora na rôznorodý výklad a prístupy k využívaniu zákona o slobode informácií v praxi, pričom reflektuje jeho dlhoročné...viac info
Naša cena:11,48 €
(zľava15%, ušetríte2,02 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní

Športové výcviky v základnej škole

plavecký, korčuliarsky, lyžiarsky a snoubordingový

 
RAABE | 09/2015
Praktická príručka o organizácii športových výcvikov, s dokumentáciou s tým súvisiacou na CD. Prevedieme vás platnými právnymi predpismi a upozorníme na povinnosti a dokumentáciu súvisiacu s organizovaním plaveckého, korčuliarskeho a lyžiarskeho, resp....viac info
Naša cena:16,15 €
(zľava5%, ušetríte0,85 €)
Na sklade u dodávateľa (> 20 ks)

Expedujeme do13prac. dní

Zákon o zvláštních řízeních soudních   CZ

Zákon o veřejných rejstřících, Praktický komentář

Akcia Platí  do vypredania zásob 
Wolters Kluwer | 09/2015
Nakladatelství Wolters Kluwer vydává první svazek třídílného souboru civilních procesních předpisů, nazvaný Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. Kromě v titulu uvedeného zákona obsahuje publikace i podstatnou část...viac info
Naša cena:62,46 €
(zľava5%, ušetríte3,29 €)
Na sklade u dodávateľa (10 ks)

Expedujeme do13prac. dní


 
Kolektív autorov
Wolters Kluwer | 08/2015
Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016....viac info
Naša cena:5,10 €
(zľava15%, ušetríte0,90 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


Triediť podľa

 


Vyberte si
Časopisy

Nákupný košík
@#160
Cena: 1,87 €
zľava15%
Cena: 8,98 €
zľava5%
Cena: 3,04 €
zľava5%
Cena: 3,00 €
zľava56%

statistics NetDirect