Prírodné a kultúrne pamiatky Banskobystrického kraja

Banskobystrický kraj

Banskobystrický kraj je rozlohou najväčší kraj Slovenska. Nachádza sa na strednom Slovensku a hraničí s Maďarskom. Počtom obyvateľov 649 000 je entý najväčší kraj. Delí sa na 13 okresov. Na kultúrne pamiatky je veľmi bohatý, nachádza sa tu historicky veľmi významná oblasť Banskej Štiavnice, jedno z najstarších miest na Slovensku - Zvolen a mnoho iných zaujímavostí.

Pozrite si aj ďalšiu moju stránku, ktorá je o robotickej sútaži

FLL tím ŠESTKA ZŠ M. Rázusa 3 Zvolen