Knihy autora: Edmund Horváth

 

Triediť podľa

Filtrovať:   Počet položiek: 15
 


Pripravované  
UKÁŽKOVÉ KAPITOLY
Wolters Kluwer | 12/2015
V Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyšiel pod číslom 160/2015 Z. z. zákon z 21. mája 2015 Civilný sporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2016, pričom zrušuje k tomuto dňu Občiansky súdny poriadok, ktorý viac ako polstoročie upravoval...viac info
Naša cena:56,10 €
(zľava15%, ušetríte9,90 €)
Expedujeme do10prac. dní

 
Wolters Kluwer | 04/2015
Vydavateľstvo Wolters Kluwer predstavuje ďalšiu publikáciu z obľúbenej edície výberov judikatúry na tému trovy občianskeho súdneho konania.
Výber obsahuje publikované aj nepublikované súdne rozhodnutia tak slovenských, ako aj českých súdov,...viac info
Naša cena:20,83 €
(zľava15%, ušetríte3,67 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


 
Wolters Kluwer | 06/2014
Nesprávna aplikácia poplatkového zákona, resp. uloženie poplatkovej povinnosti účastníkovi súdneho konania v prípade, ak ju nemá, môže predstavovať zásah štátu do základného práva na súdnu ochranu. Preto je znalosť poplatkového zákona tak pre súdnu...viac info
Naša cena:18,70 €
(zľava15%, ušetríte3,30 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


 
Wolters Kluwer | 03/2014
Vydavateľstvo Wolters Kluwer s. r. o vám dáva do pozornosti ďalšiu publikáciu z čitateľsky obľúbenej edície – Judikatúra vo veciach dedičského práva.
Jeden starší vtip hovorí, že človeku je dobre samému len vtedy, keď dedí. Za pravdu tomuto...viac info
Naša cena:19,21 €
(zľava15%, ušetríte3,39 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


 
Wolters Kluwer | 03/2014
Vydavateľstvo Wolters Kluwer pre vás pripravilo prepracované a doplnené vydanie komentára k slovenskému rodinnoprávnemu kódexu.
Komentár k rodinnoprávnemu kódexu prináša komplexný výklad jednotlivých ustanovení zákona o rodine a ich vzájomné...viac info
Naša cena:29,33 €
(zľava15%, ušetríte5,17 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


 
Wolters Kluwer | 11/2012
V edícii výberov judikatúry vydavateľstva IURA EDITION, ktorá má už svoje stabilné miesto v knižnici každého právnika a študenta práva, sme sa rozhodli zaradiť ako ďalšiu tému výber judikatúry k súdnym poplatkom.
Zákon o súdnych poplatkoch,...viac info
Naša cena:14,03 €
(zľava15%, ušetríte2,47 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


 
Ďalšia publikácia z čitateľsky obľúbenej edície mapuje aktuálne rozhodnutia súdov vo veciach majúcich základ v zákone o rodine. Obsahuje publikované aj nepublikované rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako aj nižších súdov a pre...viac info
Naša cena:20,83 €
(zľava15%, ušetríte3,67 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


 
Ďalšia publikácia z edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION je venovaná problematike premlčania v súkromnom práve. Obsahuje výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí slovenských súdov, avšak aj rozhodnutí českých súdov,...viac info
Naša cena:15,30 €
(zľava15%, ušetríte2,70 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


Akcia Platí  do vypredania zásob 
Ďalšia publikácia z edície judikatúr vydavateľstva IURA EDITION prináša komplexný pohľad na judikatúru slovenských a českých súdov týkajúcu sa zabezpečovacích právnych inštitútov.
Do záväzkových vzťahov vstupujú ich účastníci s očakávaním splnenia...viac info
Naša cena:5,50 €
(zľava63%, ušetríte9,50 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


 
Wolters Kluwer | 07/2008
Prvá a na Slovensku ojedinelá publikácia, ktorá mapuje aktuálne rozhodnutia súdov vo veciach podielového spoluvlastníctva. Publikácia je prehľadne štrukturovaná a pre prax využiteľná.

Súbor obsahuje viac než 160 rozhodnutí súdov, pričom ide o...viac info
Naša cena:9,78 €
(zľava15%, ušetríte1,72 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


 
V tejto publikácii, ktorá je druhou z edície judikatúr nášho vydavateľstva sme sa zamerali na aktuálnu judikatúru slovenských aj českých súdov vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Samozrejme, z dôvodu zmien v príslušnej českej právnej...viac info
Naša cena:13,60 €
(zľava15%, ušetríte2,40 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


 
Nový zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine priniesol množstvo čiastkových zmien v doteraz platnej právnej úprave rodinného práva (osvojenie, výživné, určenie rodičovstva, úprava styku s blízkymi osobami a i.), zaviedol niektoré nové inštitúty (majetkový...viac info
Naša cena:47,60 €
(zľava15%, ušetríte8,40 €)
Na sklade u dodávateľa

Expedujeme do10prac. dní


Vypredané 
Poradca | 03/2005
Naša cena:6,28 €
(zľava5%, ušetríte0,33 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul je vypredaný u dodávateľa.
Dotlač sa nepripravuje (Čo to znamená?)

Vypredané 
Komentár prináša komplexný výklad jednotlivých ustanovení zákona o rodine vrátane súvislostí s ďalšími ustanoveniami zákona a ostatných právnych predpisov. Autori veľkú pozornosť venujú doterajšej právnej úprave, ako aj tradičným pojmom a inštitútom....viac info
Naša cena:25,42 €
(zľava15%, ušetríte4,48 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul je vypredaný u dodávateľa.
Dotlač sa nepripravuje (Čo to znamená?)

Vypredané 
Zákon o súdnych poplatkoch je prameňom občianskeho práva procesného, ako aj finančnoprávnym predpisom, keďže súdne poplatky sú príjmovou zložkou štátneho rozpočtu. Publikácia obsahuje aktuálne znenie zákona a sadzobníka s komentárom spolu s bohatým...viac info
Naša cena:5,50 €
(zľava15%, ušetríte0,97 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul je vypredaný u dodávateľa.
Dotlač sa nepripravuje (Čo to znamená?)

Triediť podľa

 


Vyberte si
Časopisy

Nákupný košík
@#160
Cena: 1,16 €
zľava5%
Cena: 2,47 €
zľava15%
Cena: 3,60 €
zľava69%
Cena: 1,27 €
zľava48%

statistics NetDirect